קרנות חוב

קרנות אשראי (או חוב) הם קרנות הון פרטיות המתמקדות במתן אשראי לחברות ולא בהשקעות הון. קרנות אשראי פעילות בד”כ באשראי לא סחיר ובאשראים בהם למערכת הבנקאית אין יתרון יחסי או אשראי הדורש התמחות מיוחדת. מספר מנהלי קרנות האשראי גדל באופן דרמטי בעשור האחרון מכיוון שמלווים מסורתיים כמו בנקים לא סיפקו את האשראי הדרוש לכל סוגי הלווים ומכיוון שמשקיעים מוסדיים, כגון קרנות פנסיה וחברות ביטוח, רצו לגוון את תיק ההשקעות שלהם שיכלול חשיפה לשוק האשראים. Ifunds מביאה לשוק הישראלי מנהלים מובילים בעולם בתחום האשראי.

קרנות האשראי בנויות באופן דומה לקרנות פרטיות, כשותפות מוגבלת. יחד עם זאת לחלק מקרנות האשראי יש סעיפים המפרידים בינם לבין קרנות הון פרטיות בשני תחומים חשובים:

חלק מקרנות האשראי מאפשרות השקעה רציפה כמו קרנות פתוחות. מאפיין זה מאפשר למשקיעים להזרים כסף באופן מתמשך ואין צורך להתחייב להון סופי כאשר הקרן מגייסת הון.
חלק מקרנות האשראי שואפות לייצר הכנסה שוטפת ולאו דווקא העלאת ערך ההשקעה. קרנות אלו נוהגות לחלק חלק ניכר מההכנסה הפנויה שלהם על בסיס חודשי או רבעוני.

אסטרטגיות אשראי כוללות הלוואות ישירות (direct lending), אשראי בהתאם להזדמנויות בשוק (Opportunistic funds), אשראי מובנה (Structured credits funds) ומימון ייחודי (Specialty finance). מנהלי קרנות האשראי משתמשים בשם של האסטרטגיה על מנת להדגיש את מיקוד ההשקעה שלהם:

הלוואות ישירות מתמקדות בהלוואות לחברות בינוניות שבד”כ אין להם גישה למימון בשוק הציבורי.
קרנות אופורטוניסטיות פועלות בגישה גמישה של הקצאת אשראי בהתאם להזדמנויות בשוק.
קרנות בתחום חוב במצוקה מחפש לתת אשראי לחברות במצבי מצוקה.
קרנות בתחום האשראי המובנה פעילות בתחום של מאגרי הלוואות. כגון מאגר של הלוואות בתחום משכנתאות למגורים, הלוואות מסחריות או הלוואות צרכניות.
קרנות בתחום התמחות ייחודי הוא הגדרה רחבה של כל דבר הנמצא מחוץ למגזר הבנקאי או מסלול הלוואות קבוע. לדוגמא מתן הלוואות לבעלי מניות בחברות הזנק.
קרנות האשראי מציעות דרך מצוינת לכלול בתוך תיק ההשקעה גם חשיפה לתחום האשראי. חלק מקרנות האשראי הם גם דרך טובה ליצור הכנסה שוטפת תוך שמירה או הגדלה קלה של ערך ההשקעה.

לעדכונים וחדשות הקשורים להשקעות אלטרנטיביות

(אנחנו מבטיחים לשלוח רק דברים שקשורים להשקעות אלטרנטיביות)