מי מוגדר כמשקיע כשיר?

משקיע כשיר הוא אדם או ישות שעומדים בקריטריונים מסוימים שנקבעו על ידי הגורמים הפיננסיים, כדי להשתתף בסוגים מסוימים של השקעות שאולי לא יהיו זמינות לציבור הרחב. קריטריונים אלה מבוססים בדרך כלל על התחכום הפיננסי, השווי הנקי, ההכנסה או הניסיון המקצועי של המשקיע בשווקים הפיננסיים.

תחכום הפיננסי

מאפיין מרכזי אחד של משקיע כשיר הוא התחכום הפיננסי שלו. זה מתייחס להבנה של המשקיע לגבי מוצרים פיננסיים מורכבים, שווקים ואסטרטגיות השקעה. משקיעים מתאימים צפויים להיות בעלי רמה מסוימת של ידע וניסיון בהערכת וניהול סיכוני השקעה. זה חשוב מכיוון שההשקעות הזמינות למשקיעים מוסמכים כרוכות לעתים קרובות בסיכונים גבוהים יותר וייתכן שלא תהיה אותה רמה של פיקוח רגולטורי כמו השקעות הזמינות למשקיעים קמעונאיים.

עמידה בתנאים פיננסיים

קריטריון נוסף לזיכוי כמשקיע כשיר הוא עמידה בתנאי סף פיננסיים מסוימים. לדוגמה, בתחומי שיפוט רבים, אדם חייב להיות בעל שווי נקי או הכנסה גבוהים כדי להיחשב כמשקיע כשיר. הסיבה לכך היא שהשקעות המוגבלות למשקיעים כשירים דורשות לעתים קרובות כמות משמעותית של הון כדי להשתתף בה, והרגולטורים רוצים להבטיח שמשקיעים אלה יכולים לעמוד בסיכונים הפוטנציאליים הכרוכים בכך.

למשקיעים כשירים יש גישה למגוון רחב של הזדמנויות השקעות שאינן זמינות לציבור הרחב. אלה עשויים לכלול קרנות גידור, קרנות הון פרטיות, קרנות הון סיכון והשקעות אלטרנטיביות אחרות. להשקעות אלו יש לרוב סכומי השקעה מינימליים גבוהים יותר, תקופות נעילה ארוכות יותר ועשויות לכלול אסטרטגיות מורכבות יותר מהשקעות מסורתיות כמו מניות ואג"ח.

על ידי הגבלת הגישה להשקעות מסוימות למשקיעים כשירים, הרגולטורים שואפים להגן על משקיעים קמעונאיים מלקיחת סיכונים שאולי לא יבינו במלואם או יוכלו לעמוד בהם. מעמד של משקיע כשיר נתפס לעתים קרובות כדרך להבטיח שהמשקיעים מסוגלים לקבל החלטות מושכלות לגבי השקעות מורכבות ובעלות סיכון גבוה.

סיכום

להיות משקיע כשיר יש גם הרשאות וגם אחריות. בעוד שלמשקיעים כשירים יש גישה למגוון רחב יותר של הזדמנויות השקעה, הם גם צפויים להיות בעלי הידע והניסיון להעריך ולנהל את הסיכונים הכרוכים בהשקעות אלו. על ידי עמידה בקריטריונים שנקבעו על ידי הרגולטורים, משקיעים כשירים יכולים לנצל הזדמנויות השקעה ייחודיות שיכולות לעזור להם לגוון את תיקי ההשקעות שלהם ולהשיג תשואות גבוהות יותר.