מי הם משקיעים כשירים ומה תפקידם?

עולם ההשקעות מחולק לשתי קבוצות עיקריות: משקיעים פרטיים ומשקיעים כשירים.

מי הם משקיעים כשירים?

משקיעים כשירים הם משקיעים העומדים בקריטריונים פיננסיים ספציפיים שנקבעו על ידי רשות ניירות ערך. קריטריונים אלו נועדו להבטיח שמשקיעים אלו בעלי ידע וניסיון מספיקים כדי להבין את הסיכונים הכרוכים בהשקעות מורכבות יותר שאינן זמינות למשקיעים פרטיים.

מהם הקריטריונים להיות משקיע כשיר?

בישראל, קיימים שלושה מסלולים עיקריים לקבלת הכרה כמשקיע כשיר:

מסלול נכסים:

  • בעל נכסים נזילים בשווי של 8,364,177 שקלים לפחות. נכסים נזילים כוללים מזומנים, פיקדונות בנקאיים, ניירות ערך נסחרים ונכסים פיננסיים אחרים.

מסלול הכנסה:

  • בעל הכנסה שנתית של 1,254,627 שקלים לפחות בשתי השנים האחרונות, או הכנסה שנתית משפחתית של 1,881,940 שקלים לפחות.

מסלול ניסיון וידע:

  • בעל ניסיון וידע מוכחים בתחום ההשקעות, כפי שנקבע על ידי רשות ניירות ערך.

יתרונות:

  • גישה להזדמנויות השקעה ייחודיות: משקיעים כשירים נהנים מגישה להזדמנויות השקעה שאינן זמינות למשקיעים פרטיים, כמו הנפקות פרטיות, קרנות גידור וקרנות הון סיכון.
  • אוטונומיה רבה יותר: משקיעים כשירים אינם כפופים להגבלות מסוימות החלות על משקיעים פרטיים, כמו מגבלות על סכום ההשקעה ועל סוגי ההשקעות המותרות.
  • פוטנציאל תשואה גבוה יותר: השקעות אלו עשויות להניב תשואות גבוהות יותר מאשר השקעות מסורתיות.

למי מתאים להיות משקיע כשיר?

משקיעים כשירים מתאימים למשקיעים מתוחכמים בעלי סף סיכון גבוה, בעלי ידע וניסיון בתחום ההשקעות ומעוניינים לגוון את תיק ההשקעות שלהם בהזדמנויות השקעה ייחודיות.