כמות הכסף שנקרא לקרן (שהועבר בפועל לקרן מהתחייבויות המשקיעים).