12 חודשים עוקבים

מונח נפוץ לביצועים של קרן במהלך שנים עשר החודשים האחרונים. משקיעי קרנות גידור משתמשים במדד זה מכיוון שהוא אופק זמן מתאים לרוב קרנות הגידור ובכך מספק הקשר עקבי לתשואות, בניגוד לביצועים חודשיים, רבעוניים או מתחילת השנה עד היום (YTD).