תקופת נעילה + נעילה רכה

תקופת נעילה היא תקופת הזמן שבו משקיעים בקרן אינם רשאים לפדות את החזקתם. קיימת אפשרות לתקופת נעילה רכה, לפיה משקיעים יכולים לבצע פדיון אך חייבים לשלם קנס כדי לעשות זאת (בדרך כלל 1-5% מערך הנכסים הנקי של המשקיעים). הקנס משולם בדרך כלל לקרן, ולכן מיטיב עם המשקיעים האחרים בקרן. נעילות נוצרו כדי לספק ל-GP בסיס הון יציב יותר ולאפשר לו לקחת פוזיציות לטווח ארוך יותר.