שיעור תשואה נטו

התשואה למשקיע הסופי, כלומר שיעור התשואה התקופתית שהניבה הקרן לאחר הוצאות דמי ניהול והצלחה (והוצאות אחרות ברמת הקרן).