שותף מוגבל

כל שותף בשותפות שהוא אינו השותף הכללי. השותף המוגבל מוגבל באחריותו על השותפות בדומה לבעל מניות בחברה בע"מ. משקיע בקרן שמאוגדת כשותפות הוא שותף מוגבל בקרן.