קרן פתוחה

קרן שאינה סגורה, היינו שלא נקבע לה מראש תאריך סיום פעילות. הקרן ניתנת לפדיון מעת לעת.