קרן הון סיכון

סוג של קרן הון פרטי, המשקיעה לרוב בחברות הזנק בשלבים מוקדמים מאוד של חייהן מתוך ציפייה לצמיחה ארוכת טווח. ההשקעה בחברות בשלביהן המוקדמים, מתאפיינת בדרך כלל בסיכון גבוה מצד אחד ובפוטנציאל תשואה גבוה מהצד השני.