קרן גידור

קרן השקעות אלטרנטיבית, שבדרך כלל משתמשת בטכניקות גידור סיכונים ובמינוף. קרנות הגידור נוטות לבצע חלק ניכר מהשקעותיהן בנכסים סחירים.