קרן בסיס

קרן השקעות שלפחות אחד משותפיה הוא קרן גישה (Feeder). קרן הבסיס היא קרן השקעות "קלאסית" המבצעת בד"כ השקעות באופן ישיר (להבדיל מקרן גישה).