סגירה

שלב שבו סכום כסף מסוים מגויס על ידי קרן הון פרטית. בהתאם לקרן ולגודל היעד שלה, יכולה להיות סגירה אחת או כמה לפני שגיוס הכספים הושלם. הסגירה האחרונה מכונה הסגירה הסופית – אז נקבע גודל הקרן הסופי.