מתאם

מדד למידה שבה שני ניירות ערך נעים זה ביחס לזה. בקרנות גידור, הוא משמש לעתים קרובות כדי להשוות התנועה של קרן על פני זמן לתנועה של המדד.