מנגנון השלמה (לדמי הצלחה)

מנגנון השלמה לדמי הצלחה (Catch-Up) מתייחס למצב בו מנהל קרן מקבל פיצוי מלא בשיעור המוסכם, לאחר שהמשקיעים קיבלו את שיעור התשואה המועדפת כפי שנקבע בהסכם ההשקעה. תחת מנגנון השלמה מלא (קיימת אפשרות גם למנגנון חלקי), המשקיעים מקבלים את התשואה המועדפת תחילה, לאחר מכן מנהל הקרן מקבל את דמי ההצלחה שמתייחסים לחלק זה של התשואה (בהתאם לשיעור דמי ההצלחה). אם לקרן יש מנגנון Catch-Up של 100%, לאחר שהמשקיע קיבל את הרווח עד לשיעור התשואה המועדפת (בדרך כלל 8%), מנהל הקרן מקבל 100% מהרווח עד שהוא "משלים" (Catches Up) את שיעור דמי ההצלחה ביחס לתשואה עד לשיעור התשואה המועדפת. לאחר מכן, התשואות מתחלקות בין מנהל הקרן למשקיעים באופן יחסי (בדרך כלל מתחלקים 80% למשקיעים ו-20% למנהל הקרן).