מינוף

שימוש שעושה מנהל השקעות בכסף (הלוואות) או ניירות ערך בהשאלה להגדלת התשואה הפוטנציאלית של קרן. ניתן להסתכל על מינוף קרן גידור בשתי דרכים, מינוף ברוטו (Gross Leverage) ומינוף חשבונאי. מינוף ברוטו זהה לחשיפה ברוטו של קרן ומשקף את היחס בין סך ההון המושקע הן בצד הלונג והן בצד השורט של התיק חלקי שווי הנכסים הנקי של הקרן. מינוף חשבונאי לעומת זאת, משקף את היחס שבין סך ההון המושקע בצד הלונג בלבד חלקי שווי הנכסים הנקי של הקרן.