מהקמה-עד-היום

מונח נפוץ לבחינת פעילות הקרן במהלך כל חייה מאז הקמתה.