יחס סורטינו

דומה לשארפ, אך מתייחס לסטיות התקן של התשואות השליליות של הקרן בלבד. הסורטינו מחושב על ידי חלוקת ההפרש שבין תשואת הקרן לריבית חסרת הסיכון בסטיית התקן השלילית של הקרן. בניגוד לשארפ, מדד סורטינו למעשה מגדיר "סיכון" רק כתנודתיות של המחיר כלפי מטה.