יחס הפסד

עוקב אחר הסכום הכולל של ההון שמוערך או מומש מתחת לעלות (מתחת ל-1.0x) בקרן, מתוך סך ההון המושקע. יחס הפסד הוא אחד המדדים המאפשרים למשקיעים לנתח את כמות ההפסדים בקרנות הון פרטי (PE). בקרנות Buyout, יחס הפסד של פחות מ-15% (כלומר, 15% מההון המושקע ממומש או מוחזק מתחת לעלות) נחשב עדיף. בקרנות הון-סיכון, יחס הפסד של פחות מ-30% נחשב לעדיף; בקרנות חוב מצוקה, יחס הפסד של פחות מ-10% נחשב עדיף ובקרנות הלוואות ישירות, יחס הפסד של פחות מ-5% נחשב לעדיף.