חשיפה נטו

חשיפה נטו היא מדד לחשיפת הקרן לתנודות בשוק. חשיפה נטו מחושבת על ידי לקיחת ההפרש בין החשיפה של החברה בפוזיציות לונג לחשיפה בפוזיציות שורט.