חשיפה ברוטו

חשיפה ברוטו מתייחסת לסך המוחלט של השקעות הקרן ומציינת את החשיפה הכוללת של הקרן לשווקים הפיננסיים. חשיפה מחושבת על ידי הוספת הערך המוחלט של פוזיציות הלונג והשורט של הקרן.