חוב ביניים

חוב ביניים הוא חוב לא מגובה שהוא זוטר מהחוב הבכיר. חובות ביניים קשורים לעתים קרובות לרכישות ו-Buyouts, שעבורן הוא עשוי לשמש לתעדוף בעלים חדשים לפני בעלים קיימים במקרה של פשיטת רגל. Mezzanine היא שכבת מימון בינונית שהיא בכירה לעומת אקוויטי אבל זוטרה לשכבת החוב הבכירה ("חוב ראשון").