הלוואות ישירות

כאשר מלווים שאינם בנקים מעניקים הלוואות לחברות ללא מתווכים כמו בנק השקעות או ברוקר. היסטורית, בנקים היו מעניקים הלוואות לחברות. עם זאת, לאחר המשבר הפיננסי, הבנקים מוגבלים יותר להון ואינם מסוגלים להלוות באותה מהירות – אך חברות עדיין זקוקות למימון. לכן חברות האשראי הפרטיות נכנסו למלא את החסר ו'מלווות ישירות' לחברות.