דמי ניהול

חיוב שגובה מנהל השקעות בגין ניהול קרן השקעות. דמי הניהול נועדו לפצות את המנהלים על זמנם ומומחיותם לבחירת השקעות וניהול התיק. המשקיעים בקרן משלמים עמלה זו (בדרך כלל 1.0% עד 2.5% שנתי משווי ההשקעה/ההתחייבות) למנהל הקרן בתמורה לניהול הקרן. עמלה זו משולמת בדרך כלל באופן חודשי או רבעוני ואינה מותנית בשום סוג של ביצועים.