דמי הצלחה / עמלת ביצוע

אחוז שמקבל מנהל השקעות בקרן מהרווחים שהשיגה הקרן. מנגנון זה נועד לייצר מוטיבציה אצל מנהל הקרן להשגת תשואות גבוהות עבור המשקיעים בקרן, ובכך לחזק את זהות האינטרסים בין הצדדים – ככל שהתשואה שהשיג עבור המשקיעים בקרן תהיה גבוהה יותר, כך דמי ההצלחה שיקבל מנהל ההשקעות יהיו גבוהים יותר. בקרנות גידור דמי ההצלחה נגבים בדרך כלל כאחוז מכל הרווח, בעוד שבקרנות private equity, דמי ההצלחה בדרך כלל נגבים רק אם הרווח עבר משוכה מסוימת (hurdle).