בטא

מדד לסיכון המשקף את רגישות הקרן לתנודתיות השוק (או מדד ההשוואה הרלוונטי). הבטא של השוק היא 1.00. אם לקרן יש בטא של 0.5 ביחס לשוק, משמעות הדבר היא שתנודתיות הקרן נמוכה ב-50% מתנודתיות השוק. על כן, אם השוק ירד ב-1%, אז קרן ההשקעות תרד ב0.5% בלבד.