אדמיניסטרטור

ספק שירות חיצוני לקרן (מיקור חוץ) המגן על האינטרסים של המשקיעים על ידי אימות עצמאי של הנכסים ומעקב אחר השווי של הקרן. על ידי מיקור חוץ של פעילות האדמיניסטרציה, מתאפשר למנהל הקרן החופש להתמקד בניהול ההשקעות עצמן. בדרך כלל, פעילות האדמיניסטרציה בקרן מורכבת משני חלקים: חשבונאות הקרן (קביעת שווי נכסי הקרן), ומעקב אחר זכויות המשקיעים בקרן.