מי הם המשקיעים הכשירים?

משקיעים כשירים הם אנשים או גופים בעלי רמה מסוימת של תחכום פיננסי והם זכאים להשקיע במוצרים פיננסיים ספציפיים ובכלי רכב שעשויים לא להיות זמינים לציבור הרחב. הקריטריונים להסמכה מתרכזים בדרך כלל סביב ידע פיננסי, עושר ומעמד מוסדי. בישראל, הרגולציה של משקיעים מוסמכים מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך, שמטרתה להבטיח הגנה על המשקיעים ויציבות השוק תוך טיפוח סביבה נוחה להשקעה.

קריטריונים עבור משקיעים כשירים

  • החזקת נכסים נזילים המסתכמים ב-8 מיליון שקל לפחות. נכסים אלה כוללים מגוון החזקות פיננסיות, לרבות מזומנים, ניירות ערך ומכשירים פיננסיים אחרים.
  • הוכחת הכנסה אישית שנתית של לפחות 1.2 מיליון שקל. לחילופין, ניתן לעמוד בזכאות גם על ידי הצגת הכנסה משפחתית שנתית של לפחות 1.8 מיליון שקל במהלך השנתיים האחרונות.
  • בעל נכסים נזילים בשווי מינימום של 5 מיליון שקלים. בנוסף לכך, יחיד יכול לזכות בהכנסה אישית שנתית של לפחות 600,000 שקלים. מסלול מקביל כרוך בהכנסה משפחתית שנתית של לפחות 900,000 ש"ח במהלך השנתיים האחרונות.

שינוי הגדרה וייעוץ למשקיעים כשירים

באופן כללי, סף העושר עבור הגדרת משקיעים כשירים בישראל נקבע בדרך כלל על פי שווי הנכסים הפיננסיים או השווי הנקי של אדם פרטי. נכסים פיננסיים אלה יכולים לכלול צורות שונות של השקעות כגון מזומן, ניירות ערך, אחזקות נדל"ן ונכסים מוחשיים אחרים. עמידה או חריגה מהסף הפיננסי שצוין ממחישה את יכולתו של משקיע להבין ולעסוק בהזדמנויות השקעה בסיכון גבוה יותר.

חשוב לציין שסף העושר יכול להשתנות בהתאם לגורמים כמו סוג קרן ההשקעות, השווי הנקי של המשקיע ושינויים בתנאים הכלכליים. רשות ניירות ערך בוחנת ומעדכנת מעת לעת את הספים הללו כדי לוודא שהם נשארים מתאימים לנוף הפיננסי הנוכחי ולדרישות הגנת המשקיעים.

מכיוון שהתקנות הפיננסיות יכולות להשתנות עם הזמן, חיוני להתייעץ עם אנשי מקצוע משפטיים ופיננסיים המעודכנים בתקנות ובהנחיות העדכניות ביותר בעת קביעה אם אתה עומד בסף העושר כדי להעפיל כמשקיע מוסמך או משקיע מוסמך להשקעה ספציפית הזדמנויות בישראל. אמת תמיד את המידע העדכני ביותר ממקורות אמינים ופנה לייעוץ מקצועי לפני קבלת החלטות השקעה.