מה חם ונעים בחורף וצונן ומרענן בקיץ?

מה חם ונעים בחורף וצונן ומרענן בקיץ?

אז מסתבר שמחקר עומק חדש שערכו חברנו ב iCapital מצביע על כך ששילוב השקעות אלטרנטיביות בתיק ההשקעות משיא לו תשואה יותר גבוהה (גם בזמנים טובים וגם בזמנים קשים), כל זאת לצד הורדת מרכיב הסיכון בתיק. בכתבה אנו סוקרים מה התמהיל של החלק האלטרנטיבי בתיק ומסבירים ממה הוא מורכב.

Asset Allocation via Alternatives

תקציר – נקודות מפתח:

 • לאחרונה נדמה כי הנטייה בעשרים השנים האחרונות למתאם השלילי שבין מניות לאג”ח – משנה כיוון, ועולה הצורך למצוא עקרונות חדשים לבניית תמהיל השקעות שהרכיבים בו מאזנים זה את זה.
 • ניתוח היסטורי של ביצועים מראה שתוספת של 20% “השקעות אלטרנטיביות” (Alts) לתיק 60/40 קלאסי הייתה מעלה את התשואות השנתיות ביותר מאחוז שלם (100 נקודות בסיס) במהלך 15 השנים האחרונות, תוך הפחתת רמת התנודתיות של התיק.
 • התמהיל האלטרנטיבי השיג ביצועים טובים יותר מתיק 60/40 סחיר, במיוחד בתקופות של ירידות בשווקים.

רקע:

במשך למעלה משני עשורים, המתאם השלילי בין מניות ואג”ח שיחק תפקיד חשוב בניהול הסיכונים המלווה בניית תיק השקעות מגוון – ככלל, בתקופה זו כאשר מניות הניבו ביצועים גרועים, האג”חים נטו להצליח ולהיפך. בהתאמה, תיקי השקעות בעלי תמהיל המשלב מניות ונכסי חוב (למשל תיק 60/40, 70/30 וכו’) הפכו לפופולריים מאוד עבור משקיעים שמחפשים להרוויח בתנאי שוק שונים ולהגביל את ההפסדים שלהם בטווח הארוך.

אולם, על רקע מספר שינויים מאקרו-כלכליים שקרו בשנתיים האחרונות, ובייחוד העלייה החדה באינפלציה בשנה האחרונה, מתעורר החשש שאנו בחוסר וודאות לגבי מערכת היחסים שבין מניות ואג”ח. בפרט, ניתן לראות בתקופה האחרונה שהמתאם בין סוגי הנכסים הוא בעל שיפוע חיובי חד (ר’ תרשים 1) – רמז לכך שאולי בתנאי השוק הנוכחי מניות ונכסי חוב יפסיקו להיות תחליפיים אחד לשני, ולא כדאי עוד לאזן השקעה בסוג נכסים אחד באמצעות הסוג השני.

 

תרשים 1: המתאם בין מניות לאג”ח בשוק האמריקאי 1900-2021

שנת 2021 מאופיינת בהיחלשות (חדה) של המתאם השלילי בין מניות לאג”ח

אם אכן כבר לא כדאי לאזן השקעה בחוב באמצעות מניות ולהיפך, אז עולה הצורך למצוא שיטה אפקטיבית נוספת להרכבת תמהיל השקעות מאוזן שמתאים למספר מצבי שוק. אחת הדרכים לעשות זאת היא בניית תמהיל המשלב נכסים סחירים יחד עם “נכסים אלטרנטיביים” (נכסים שאינם סחירים).

מטרת המחקר של iCapital היא להראות שביחס לביצועי תיק 60/40 קלאסי ב-15 השנים האחרונות – שילוב של 20% השקעות אלטרנטיביות בתמהיל היה משפר את ביצועי התיק באופן משמעותי מאוד, ואף תוך הקטנת התנודתיות והסיכון כלפי מטה.

לקריאת המאמר המלא באתר iCapital – Trading Places: Mapping the Impact of Alts in a Traditional Portfolio

נתונים:

 • המחקר של iCapital משווה בין תיק 60/40 (60% Equity/ 40% Debt) – “התמהיל המסורתי”, לתיק 48/32/20 (48% public equities/ 32% bonds/ 20% Alternatives) – “התמהיל האלטרנטיבי”. רכיב המניות מיוצג על ידי מדד MSCI ACWI (All Country World Index) ורכיב האג”ח מיוצג על ידי מדד Bloomberg US Aggregate Bond Index. הרכיב האלטרנטיבי (20%) מורכב לפי האלוקציה הבאה: 8% Private Equity, 8% Private Credit, 2% real estate, 2% hedge funds ומיוצג על ידי מדדים מובילים מכל קטגוריה.

  התרשים הבא מראה שהשקעה בתמהיל האלטרנטיבי בגובה 1M$ ברבעון השלישי של 2007 הייתה מגיעה לשווי של 2.3M$ ביוני 2022 – כ- 340k$ יותר מהשקעה מקבילה בתיק המסורתי. שווה לציין כי התיק האלטרנטיבי לבדו היה מגיע לשווי של מעל 4M$ על פני אותה תקופה (ר’ תרשים 2).

   

  תרשים 2: הוספת 20% השקעות אלטרנטיביות לתיק 60/40 מסורתי בשנת 2007 – הייתה מעלה את התשואה הכוללת בכמעט 20%

  Picture2 2בנוסף לשיפור בתשואות ביחס לתיק 60/40 מסורתי, התמהיל האלטרנטיבי היה תנודתי פחות וביצע טוב יותר בזמן שוק יורד. בממוצע, התמהיל האלטרנטיבי הפנים רק כ- 27% מהירידות שחווה תיק 60/40 מסורתי בין השנים 2007-2022 (ר’ תרשים 3).

   

  תרשים 3: התמהיל האלטרנטיבי ביצע טוב יותר משמעותית מתמהיל 60/40 מסורתי בזמני משבר בין השנים 2007-2022

  Picture3 1

סיכום

 • השוואת נתוני התשואות של מניות, אג”ח ונכסים אלטרנטיביים מעלה שהקצאת חלק קטן מהון המשקיע לנכסים אלטרנטיביים בשנת 2007 הייתה משפרת באופן משמעותי את הביצועים של תיק השקעות סחיר מסורתי 60/40 – ובמקביל גם הייתה מקטינה את הסיכון. השיפור בביצועי תיק 60/40 כתוצאה משילוב נכסים אלטרנטיביים היה גדול במיוחד בתקופות שבהן אותו תיק 60/40 רשם ירידות גדולות.

  מנתונים אלו עולה שאם את/ה מאמין שביצועי תיק סחיר מסורתי (משולב מניות-אג”ח) צפויים להאט, להיחלש, או אפילו לחזור לממוצע (reversion to the mean) – יש מקום להניח ששילוב השקעות אלטרנטיביות בתיק יכול לשפר את ביצועיו באופן משמעותי ולפזר את סיכוני ההשקעה באופן אפקטיבי.