המדד הוא מדד גלובלי של למעלה מ-1,500 קרנות גידור של מנהל יחיד המדווחות למאגר HFR. הקרנות המרכיבות את המדד מדווחות מדי חודש בניכוי כל העמלות על ביצועים בדולר ארה"ב ויש להן מינימום של 50 מיליון דולר בניהול או רקורד של 12 חודשים של ביצועים פעילים. מדד קרן HFRI המשוקלל אינו כולל קרנות של קרנות גידור (Fund of Funds).