בהון פרטי, הכוונה היא לזכויות המשקיעים לגבות דמי הצלחה עודפים ששולמו לשותף הכללי, במקרים בהם הפסדים לאחר מכן פירושם שהשותפים הכלליים קיבלו פיצוי עודף.