תשקיף קרן אלטרנטיבית

תשקיף למשקיעים פוטנציאליים המפרט, בין השאר, את מטרת הקרן ומדיניות ההשקעות שלה, סיכוני ההשקעה ותנאי ההשקעה בה. התשקיף בעולם האלטרנטיבי משמש, בין היתר, כמעין "תכנית עסקית" של הקרן שנועד לרוב לעיניהם של משקיעים כשירים.