תשואה / תוצרת

תשואה היא ההכנסה המוחזרת על השקעה, כגון הריבית המתקבלת מהחזקת נייר ערך. התשואה מתבטאת בדרך כלל בשיעור אחוז שנתי המבוסס על עלות ההשקעה, שווי השוק הנוכחי או הערך הנקוב. תשואות עשויות להיחשב ידועות או צפויות בהתאם לנייר הערך המדובר מכיוון שניירות ערך מסוימים עשויים לחוות תנודות בערכם.