תשואה מועדפת / Hurdle (משוכה לדמי הצלחה)

תשואה מועדפת היא התשואה המינימלית שמנהל קרן נדרש להשיג טרם שיתחיל לגבות דמי הצלחה. אם, למשל, התשואה המועדפת היא 8%, והקרן השיגה תשואה בפועל של 8%, המשקיעים מקבלים את כל התשואה, ומנהל הקרן לא גובה דמי הצלחה כלל.