תקופת ההשקעות

התקופה ממועד הקמת הקרן ועד לשלב שבו הקרן מיצתה את השקעותיה בנכסי הבסיס (בדרך כלל בין 3-6 שנים ממועד הקמתה).