רכישת שליטה

רכישת גרעין שליטה בחברה. אם הנתח נרכש על ידי הנהלת הפירמה, זה ידוע כרכישה (acquisition) ואם משתמשים ברמות גבוהות של חוב למימון הרכישה, זה נקרא רכישה ממונפת (Leveraged Buy-out).