רכישה עצמית (קניה בחזרה)

מצב בו חברה רוכשת מניות של עצמה / שותפות רכשת את חלקו של השותף המוגבל. רכישה עצמית מאפשרת, למעשה, למשקיע בקרן אלטרנטיבית לממש את השקעתו.