קרן Evergreen

קרן השקעות המשלבת בין תנאי השקעה בקרן המאפיינים קרן גידור לבין פעילות השקעה של הקרן המאפיינת קרן הון פרטי. הקרן מתאפיינת בדרך כלל בהשקעות פרטיות בדומה לקרן הון פרטי (private equity), אך בשונה מקרן הון פרטי, הזרמת הכספים מצד המשקיע נעשית בפעימה אחת (אין מנגנון של קריאות לכסף) וקיים בקרן מנגנון המאפשר למשקיע נזילות בדרך של משיכת כספי ההשקעה. פעמים רבות מספקת הקרן גם תקבולים תקופתיים למשקיעים. יתרון נוסף של הקרן טמון בעובדה שהיא קרן השקעות פרטיות פתוחה, כך שקיימת גמישות יחסית להשקעות הקרן (למשל, אפשרות לדחות מועד החזר (maturity date) של חוב הלוואה שנתנה הקרן).