קרן הון פרטי

קרן השקעות אלטרנטיבית, המשקיעה בעיקר בחברות שאינן נסחרות בציבור (בבורסה). תחום השקעות ה-PE כולל קרנות ומשקיעים שמשקיעים בחברות שאינן נסחרות בציבור, או שרוכשים שליטה (Buy-out) בחברות ציבוריות נסחרות (והפיכתן בכך לפרטיות שאינן נסחרות). באופן כללי, אסטרטגיות כגון השקעות Buy-out, השקעות צמיחה והשקעות הון-סיכון הן כולן אסטרטגיות PE.