קרן גישה

קרן המאגדת כספי משקיעים שונים, ומאפשרת בכך השקעה מאוחדת בקרן בסיס. קרן הגישה אינה מבצעת השקעות באופן עצמאי, אלא משקיעה בקרן הבסיס, למשל כשותף מוגבל.