קריאה לכסף

הודעה של מנהל הקרן למשקיעים על מזומן הנדרש למימון השקעות או עמלות והוצאות. בניגוד לקרנות נאמנות, לפיהן משקיע מכניס את כספו לקרן מראש, מנהלי קרנות הון פרטיות מבקשים מהמשקיעים את הכסף בעת הצורך.