עקום J

תופעה שבה הפסד ראשוני מלווה ברווח משמעותי. מוצג בדרך כלל כגרף קווי הממחיש כיצד הון זורם למנהל קרן בשנים הראשונות של קרן, על מנת לשמש לביצוע השקעות; וכיצד ההון מייצר אז רווחים לקראת השנים האחרונות במחזור החיים של הקרן. עקומת ה-J, המתוכננת לאורך זמן, מראה את הנטייה ההיסטורית של קרנות הון פרטיות לספק תשואות שליליות בשנים הראשונות כאשר הכסף מושקע, ורווחי ההשקעה בשנים המרוחקות כאשר תיקי החברות מבשילים.