סטיית תקן

מדד לתנודתיות, המשמש, לעתים קרובות, כאומדן לסיכון ההשקעה בקרן. סטיית התקן מודדת את המידה שבה הביצועים החודשיים הבודדים של קרן שונים מממוצע הביצועים החודשיים שלה. קרנות שיש להן סטיית תקן גבוהה הן "פחות צפויות" ולכן נתפסות כמסוכנות יותר.