מנגנון "סימן מים גבוה"

מנגנון הגנה מפני גביית יתר של דמי הצלחה. "סימן המים הגבוה" מייצג את שיא הערך של שווי נכסים נקי אליו הגיעה החזקתו של משקיע בקרן השקעות. אם שווי הנכסים הנקי של הקרן יורד בתקופת העוקבת ולאחר מכן עולה שוב, מנהל ההשקעות בקרן יכול להתחיל לגבות עמלת ביצוע רק לאחר ששווי ההשקעה של המשקיע עלה על "סימן המים הגבוה".