מימון קריאה לכסף

מימון קצר טווח על ידי בנקים לקרנות הון פרטיות כדי לגשר על הזמן שבין מועד ביצוע ההשקעה על ידי הקרן לבין קבלת הכסף ממשקיעים למימון השקעה זו. הלוואות אלו מובטחות על ידי ההתחייבויות של המשקיעים והן מוחזרות לאחר שהכספים מתקבלים ממשקיעים או על ידי מימוש של השקעות הקרן.