חלוקה

תשואות מזומנים שהמשקיעים מקבלים בחזרה מהשקעותיהם בקרן האלטרנטיבית ברגע שהקרנות הללו מרוויחות. אירוע של חלוקה יכול להיות מונע מכמה התרחשויות: למשל, חברה נמכרה, התרחשה הזרמת הון, שולם דיבידנד, או במקרה של השקעות אשראי, מתשלומי ריבית.