חוב/אשראי פרטי

חוב/אשראי פרטי הוא אשראי המוענק לחברות או פרויקטים על בסיס משא ומתן דו-צדדי. היא אינה נסחרת בציבור כמו איגרות חוב רבות, והיא מוחזקת על ידי מלווים שאינם בנקים. "חוב פרטי" לובש צורות שונות, לרבות הלוואות, אגרות חוב, שטרות או הנפקות איגוח פרטיות.