"הון צמיחה"

משקיעים בהון צמיחה רודפים אחרי חברות בשלב פיתוח בין הון סיכון (עסקים בשלבים מוקדמים עם נתונים פיננסיים היסטוריים מוגבלים) לבין רכישות ממונפות (חברות בוגרות עם רקורד ארוך של יצירת מזומנים).