הון פרטי

הון פרטי הוא סוג של השקעה אלטרנטיבית ומורכב מהון שאינו רשום בבורסה ציבורית. פרייבט אקוויטי מורכב מקרנות ומשקיעים המשקיעים ישירות בחברות פרטיות, או העוסקים ברכישות של חברות ציבוריות (והפיכתן בכך לפרטיות).