אלפא

מדד לתשואה המשקף את התשואה הממוצעת העודפת של קרן על פני מדד ההשוואה.